Category Archives: nivel

Database met erkende interventies voor sporten en bewegen in de buurt

By | Aandoeningen, Behandelmethode, beweegprogramma, Centrum Gezond Leven, kwaliteit, narrowcasting, NISB, nivel, TNO | No Comments

Binnen het programma Effectief Actief zijn initiatieven om dicht bij huis te sporten en bewegen geïnventariseerd en tegen het licht gehouden. Ze zijn samengebracht in een database waar lokale professionals, vrijwilligers en andere gebruikers van dit soort interventies ideeën op kunnen doen en inzicht krijgen in de kwaliteit. Met het programma Sport en Bewegen in […]

Read More

Een op de vijf Nederlanders bezuinigt op de zorgverzekering

By | basisverzekering, featured, narrowcasting, nivel, Onderzoek en statistiek, Politiek en regelgeving, premie, zorgconsument, zorgkosten, zorgmarkt | No Comments

Begin 2013 wisselde een op de tien Nederlanders van zorgverzekeraar. In 2012 en 2011 wisselde 8,4% respectievelijk 7,6%, terwijl dat in de jaren daarvoor nog rond de 5% schommelde. Vooral onder jongeren steeg dit jaar het aantal overstappers sterk. De prijs blijkt de belangrijkste reden om over te stappen. Twintig procent bezuinigt op de zorgverzekering. […]

Read More

Aanvullende zorgverzekering zonder basisverzekering niet altijd mogelijk

By | basisverzekering, featured, narrowcasting, nivel, Onderzoek en statistiek, polis, Politiek en regelgeving, vergoeding, zorgverzekeraar | No Comments

Bij iets minder dan de helft van de zorgverzekeraars is het niet mogelijk alleen een aanvullende verzekering af te sluiten. Als dit wel mogelijk is, rekent de verzekeraar vaak een toeslag op de premie of raadt dit af, zo blijkt uit een onderzoek per e-mail onder vijfentwintig zorgverzekeraars en vijf internetpolissen. Sinds 2006 is iedereen […]

Read More

Kwaliteit speelt nauwelijks rol bij aanvullende verzekering

By | kwaliteit, narrowcasting, nivel, Onderzoek en statistiek, vergoeding, zorgkosten, zorgverzekeraar | No Comments

Bijna 90% van de mensen heeft een aanvullende ziektekostenverzekering. Al kiezen ook steeds meer mensen voor alleen een basisverzekering. De prijs en de dekking van de aanvullende verzekering blijken in 2012 een belangrijke reden om over te stappen naar een andere verzekeraar. De hoogte van de totale premie is nog steeds de belangrijkste reden om […]

Read More

Gebruik van internet voor gezondheidsinformatie

By | Aandoeningen, ehealth, featured, Informatie en technologie, narrowcasting, nivel, Onderzoek en statistiek | No Comments

Internet blijkt een belangrijke bron voor mensen die op zoek zijn naar informatie over gezondheid en zorg. In de beslissing om wel of niet naar de huisarts te gaan, speelt internet een minder grote rol. Toch besluit nog een op de tien mensen op basis van de gevonden informatie niet naar de (huis)arts te gaan […]

Read More

Voldoende bewegen moeilijk voor mensen met COPD

By | Aandoeningen, astma, Behandelmethode, beweegprogramma, COPD, lifestyle, narrowcasting, nivel, Onderzoek en statistiek | No Comments

Mensen met astma bewegen wel voldoende, voor mensen met COPD blijkt dat lastiger. Zij zijn ruim drie keer zo vaak inactief als de Nederlandse bevolking, 16% beweegt nog geen half uur per week. Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen, die veel voorkomt. In Nederland heeft ongeveer een half miljoen mensen astma. Kenmerkend voor […]

Read More

Stem incontinentierichtlijn beter af op opleidingsniveau

By | Aandoeningen, Behandelmethode, incontinentie, narrowcasting, nivel, richtlijn | No Comments

Voor een succesvolle implementatie van de richtlijn Urine-incontinentie bij kwetsbare ouderen moet deze beter worden afgestemd op de opleidingsniveaus van verzorgenden en helpenden en rekening houden met veel parttime contracten. Ook zijn goede samenwerkingsverbanden met de andere betrokken disciplines zoals artsen, apothekers en fysiotherapeuten noodzakelijk. Deze conclusies trekken V&VN en het NIVEL in TvZ, op […]

Read More

Patiënten minder positief over afhandeling klachten dan artsen

By | klachten, KNMG, narrowcasting, nivel, onderzoek, Onderzoek en statistiek, zorgconsument, zorggebruik | No Comments

Zorggebruikers hebben weinig vertrouwen in de afhandeling van klachten over de zorg. Ze twijfelen eraan of hun klachten wel serieus worden genomen en onpartijdig worden behandeld. Artsen zien dit minder somber in. Zorggebruikers denken aanmerkelijk minder positief dan artsen over de afhandeling van klachten binnen de gezondheidszorg. 16% van de zorggebruikers heeft wel eens een […]

Read More