Parkinsonpatiënten zijn minder actief dan gezonde mensen. De ParkFit-studie onderzoekt of inactieve patiënten door het volgen van een bewegingsbevorderingsprogramma meer gaan bewegen. Patiënten werden willekeurig verdeeld over twee fysiotherapeutische programma’s: het ParkFit-programma richt zich op een actievere leefstijl; het controleprogramma op het verbeteren en/of behouden van zelfstandigheid, veiligheid en welbevinden tijdens bewegen.

In totaal zijn 586 patiënten twee jaar lang gevolgd. De resultaten laten in eerste instantie zien dat de tijd die besteed werd aan fysieke activiteit niet verschilde tussen de twee groepen.

Nadere analyses tonen echter een toename van fysieke activiteit bij patiënten die het ParkFit-programma hadden gevolgd. Zowel op basis van een beweegdagboek, een activiteitenmonitor, als op de 6-minuten-wandeltest, waren patiënten in het ParkFit-programma significant verbeterd ten opzichte van de patiënten in het controleprogramma. Deze uitkomsten vragen om verder onderzoek naar de effecten van het ParkFit-programma. Het aantal mensen dat één of meerdere keren viel – een groot risico bij parkinson – was vergelijkbaar tussen de twee groepen.

Bron: ru.nl